Κριτήρια βέλτιστου σχεδιασμού υψηλών κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
04.02.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.02.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.04.2009
Ερευνητής: 
Σπυρίδων Ασημακόπουλος
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: