Από τη θέληση της εποχής στην πνευματική βούληση: Η μορφοποιητική δύναμη στο έργο του Mies van de Rohe

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.11.2008
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.02.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
04.03.2009
Ερευνητής: 
Σπυρίδων Μούντριχας
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: