Διαιρεμένες - Εγκαταλελλειμένες Πόλεις στον 20ο αιώνα. Η Περίπτωση της Αμμοχώδτου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.11.2008
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.02.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
04.03.2009
Ερευνητής: 
Έλενα Μέσσιου
Επιβλέποντες: