Η Οικοδομική των Ενετικών Κατασκευών στον Ελλαδικό Χώρο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
06.07.1994
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.01.1995
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
09.07.1996
Ερευνητής: 
Χίλντα - Σταυρούλα Γούναλη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Σταύρος Μαμαλούκος