Θεατρική πράξη και μορφολογία του θεατρικού χώρου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
15.03.1995
Ημερομηνία Έναρξης: 
15.03.1995
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
10.05.1995
Ερευνητής: 
Ελένη Χατζηνικολάου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: