Ενεργειακή και Κλιματική Μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διάσταση του Σχεδιασμού του Χώρου.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.11.2019
Ερευνητής: 
Θεμιστοκλής Πέλλας
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: