Μετακίνηση και Σύγχρονο Χωρικό Ανήκειν - Η περίπτωση της πόλης της Αθήνας σε συνθήκη τουρισμού και μετανάστευσης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.10.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.12.2019
Ερευνητής: 
Ελπινίκη Εφραιμίδου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: