Ο μαζικός χαρακτήρας των σύγχρονων Τεχνολογικών Μέσων και ο ρόλος του για την κατασκευή και διάδοση του εικαστικού έργου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.12.2002
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.03.2003
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.05.2003
Ερευνητής: 
Σωτηρία Ορφανού
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: