Επιδράσεις στην οικιστική εξέλιξη της Νάξου από τον 13ο έως τον 19ο αιώνα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.10.2019
Ερευνητής: 
Ελένη - Όλγα Δεληγιάννη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Μαρία Μούλου