Στο περιθώριο των υποδομών. Η περίπτωση της υπαίθριας αγοράς στον Ελαιώνα Αττικής.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.10.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.01.2020
Ερευνητής: 
Νικόλαος Ορφανός
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ειρήνη Αβραμοπούλου