Οι μεσαιωνικές δομές των οικισμών της υπαίθρου στην Κρήτη και στο Salento της Ιταλίας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
26.10.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.12.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.01.2014
Ερευνητής: 
Ελένη Καραΐσκου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αλκιβιάδης Πρέπης