Εικόνα της πόλης: Μηχανισμοί διερεύνησης αναπαράστασής της

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.12.2002
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.03.2003
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.05.2003
Ερευνητής: 
Τσακίρη Ευφροσύνη
Επιβλέποντες: