Οι όροι της μουσειακής επικοινωνίας: θεωρητικές θέσεις και προοπτική του σύγχρονου εκθεσιακού σχεδιασμού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
25.07.2007
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.01.2008
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2009
Ερευνητής: 
Χαράλαμπος Χαΐτας
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: