Σχέσεις μαθηματικών και πόλεων στην Αρχαία Ελλάδα του 6ου και 5ου αι. π.Χ.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.07.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
25.09.2012
Ερευνητής: 
Ναυσικά Χατζηδάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: