Φαντασιακοί χώροι και ετεροτοπίες στον κινηματογράφο του Andrey Tarkovskiy

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.12.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.02.2012
Ερευνητής: 
Άγγελος Αλετράς
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ευστάθιος Παπασταθόπουλος