Κοινωνιολογικές συνιστώσες στην πολεοδομική ιστορία της Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
04.07.2007
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.07.2007
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
03.10.2007
Ερευνητής: 
Σταματία Χαϊδεμένου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Βίλμα Χαστάογλου - Μαρτινίδη