Σχεδιάζοντας τη Διάδραση / Ανοιχτός Κώδικας και Εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.03.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2015
Ερευνητής: 
Ειρήνη Βουλιουρή
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αχιλλέας Καμέας
Παναγιώτης Κουτσαμπάσης