Μεταβολές και σταθμοί στη δομή των ελληνικών πόλεων, 15ος – 19ος αιώνας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
28.01.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.03.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.05.2015
Ερευνητής: 
Αικατερίνη Χριστοφοράκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: