Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση στο διαδικτυακό χώρο. Η συγκρότηση του εκπαιδευόμενου υποκειμένου σε διευρυμένες κοινότητες γνώσης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.01.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.01.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.10.2014
Ερευνητής: 
Όλγα Ιωάννου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: