Συμμετοχικός σχεδιασμός από το σχεδιασμό του χώρου στο σχεδιασμό ανοικτών συστημάτων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.01.2008
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.06.2008
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
04.02.2009
Ερευνητής: 
Αλέξανδρος - Θεοχάρης Βαζάκας