Περιγραφή – Ρεαλισμός – Λεπτομέρεια στην ιστορία Αρχιτεκτονικής

Ημερομηνία Αποδοχής: 
07.11.2007
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.01.2008
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
07.05.2008
Ερευνητής: 
Αικατερίνη Χαραλαμποπούλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ελισάβετ Τσιριμώκου