Σύγχρονες μορφές και τάσεις Αστικοποίησης: Η σχέση κέντρου και περιφέρειας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
04.07.2007
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.07.2007
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.01.2008
Ερευνητής: 
Πολύβιος Μουκούλης
Επιβλέποντες: 
Ελισάβετ Παναγιωτάτου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: