Μεθοδολογικές προσεγγίσεις σύγχρονου σχεδιασμού σε ιστορικές κατασκευές

Ημερομηνία Αποδοχής: 
28.09.2005
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.09.2005
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.12.2005
Ερευνητής: 
Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: