Η μετάβαση από την Ελληνιστική στην ρωμαϊκή πόλη

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2005
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.09.2005
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.12.2005
Ερευνητής: 
Χριστιάνα Πηγουνάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: