Η φωτογραφική θεώρηση του αστικού τοπίου ως συνθετική συνθήκη πολιτιστικού καθορισμού του

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2005
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.09.2005
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
19.10.2005
Ερευνητής: 
Παναγιώτης Γούλιαρης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: