Το πέρασμα – ΠΟΡΤΑ, ως στοιχείο παραγωγής νοήματος

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.10.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.12.2004
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.07.2005
Ερευνητής: 
Χρυσούλα Καραδήμα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: