Εξέλιξη των οχυρωματικών έργων της πόλης της Ρόδου ( 14ος – 16ος αιώνας). Διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς τους

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.12.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.12.2004
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
25.05.2005
Ερευνητής: 
Αθανάσιος Ροβήλος
Επιβλέποντες: