Η αρχιτεκτονική πράξη ως επιχείρημα της ρητορικής της πολιτικής εξουσίας. Η Ελλάδα στη χρονική περίοδο 1952-1963

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.12.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
09.02.2005
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
25.05.2005
Ερευνητής: 
Αιμιλία Αθανασίου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: