Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνία των Πολιτών ως φορείς διαχείρισης του χώρου στην Κομοτηνή. Έμφυλες προσεγγίσεις σε μια πολυπολιτισμική πόλη.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.10.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.12.2004
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
09.02.2005
Ερευνητής: 
Αγάπη Τσικλή
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Μαρία Στρατηγάκη