Μοντερνισμός και Ελληνικότητα στη συγκρότηση της αρχιτεκτονικής σκηνής του ευρωπαϊκού μεσοπολέμου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.01.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
11.02.2004
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.04.2004
Ερευνητής: 
Κωνσταντίνα Καραλή
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: