Η Αρχιτεκτονική ως γλώσσα και πεδίο επιρροής του ανθρώπινου ασυνείδητου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
24.07.2013
Ημερομηνία Έναρξης: 
09.04.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.10.2014
Ερευνητής: 
Νεφέλη Κυρκίτσου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κυριακή Τσουκαλά