Κατασκευές από άψητη γη. Ενεργειακή και σεισμική συμπεριφορά

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.03.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
31.03.2015
Ερευνητής: 
Ευαγγελία Παπαλεξανδράτου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: