Συνθήκες επανάληψης - στοιχεία φορντικού μοντέλου σε χωρικά συστήματα, μία αναφορά στην Olympia II της Leni Riefenstahl και την τεχνολογία της Ναζιστικής περιόδου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
03.10.2007
Ημερομηνία Έναρξης: 
07.05.2008
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.07.2008
Ερευνητής: 
Αικατερίνη Ζησιμοπούλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτης Νούτσος