Οι μεταμορφώσεις της αρχιτεκτονικής επιφάνειας από το 1960

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.12.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.12.2004
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
05.07.2006
Ερευνητής: 
Αθανάσιος Αθανασόπουλος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: