Το έργο της Αρχιτεκτονικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων κατά την περίοδο 1835-1940

Ημερομηνία Αποδοχής: 
01.11.2006
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.04.2007
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
03.10.2007
Ερευνητής: 
Μαρία Δανιήλ
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Πανέτσος
Αλέκα Γερολύμπου