Ο κύκλος και η ευθεία ως χωρικός συμβολισμός του ιερού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.01.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
11.02.2004
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.04.2007
Ερευνητής: 
Γεωργία Καλαβρυτινού
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Φίλιππος Ωραιόπουλος