Το Θέμα του Λαβυρίνθου στη Νεοελληνική Τέχνη του 20ου αιώνα. Από τη Γενιά του '30 μέχρι και τη Γενιά του '70

Ημερομηνία Αποδοχής: 
01.11.2006
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.04.2007
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
04.07.2007
Ερευνητής: 
Μαρίνα Πισπέρη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: