Ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας στην οργάνωση και το σχεδιασμό του χώρου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.05.1991
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.11.1991
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.01.1993
Ερευνητής: 
Επαμεινώνδας Τσίγκας
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: