Καταγωγή και Μεταμορφώσεις της έννοιας του χρήστη στο Μοντέρνο Κίνημα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.10.2006
Ημερομηνία Έναρξης: 
23.05.2007
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
25.07.2007
Ερευνητής: 
Αικατερίνη Λώλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: