Αστικό και οιονεί - τοπίο (virtual landscape): όρια - διάδραση

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.10.2006
Ημερομηνία Έναρξης: 
23.05.2007
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
04.07.2007
Ερευνητής: 
Μαριάννα Μπίρη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: