Η σύγχρονη αστική κατοικία ως χώρος αρχιτεκτονικής αναζήτησης και κοινωνικής προβολής

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.10.2006
Ημερομηνία Έναρξης: 
23.05.2007
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
04.07.2007
Ερευνητής: 
Ελευθερία Τσέλιου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: