Προϋποθέσεις χωρικής οργάνωσης και τοπικής οργάνωσης στον αγροτικό χώρο: η περίπτωση της Κρήτης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2005
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.09.2005
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
19.10.2005
Ερευνητής: 
Παναγιώτης Στρατάκης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: