Χωρικές αναπαραστάσεις στο My Beautiful Launderette

Σπουδαστές: 
Βάσω-Ρουμπίνη Αργύρη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιούνιος, 2016