Γεωργικός Τομέας στον Δήμο Μαρκόπουλου: Προοπτικές Βιωσιμότητας

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Μ. Μπρίκου, Ν. Πισιμίσης, Ε. Σκορδίλη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2017