Αναζωογόνηση του Αγροτικού Τομέα στον Δήμο Μαρκόπουλου

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Ι. Γούναρη, Γ. Κουγιουμτζή, Ε. Τζίφα
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2017