Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στον Δήμο Μαρκόπουλου

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Γ. Ζαβέρδα, Δ. Κόγκα, Χ. Πιπίνη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2017