Αξιοποίηση των Πολιτισμικών Πόρων στο Πλαίσιο Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Περιοχή του Πόρτο Ράφτη

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Ε. Ζιρώ, Α. Μανέκα, Α. Μανή
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2017