Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Ανάπτυξη και Προστασία του Δήμου Μαρκόπουλου

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Χ. Καριωτάκη, Μ. Παπαιωάννου, Μ. Περάκη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2017