Πολυλειτουργικότητα στο Μαρκόπουλου

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Μ. Λουτραγώτη, Σ. Ταούκη, Α. Τζουβάρα
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2017