Μετατροπή Παραθεριστικής Κατοικίας σε Μόνιμη: Επιπτώσεις στον Αγροτικό Τομέα του Δήμου Μαρκόπουλου

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Ε. Αλεξοπούλου, Λ. Δεπάστα, Ε. Λοιδώρη,
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2017